Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
For dig, der er frivillig

Lovgivning og viden om flygtninge og integration

Søger du indblik i relevant lovgivning og viden på integrationsområdet? Her på siden har vi samlet vores egne notater om relevant lovstof samt nyttige links, hvor du kan finde mere information.

Publikationer

25 spørgsmål og svar om flygtninge

30 sep 2023

Den med paragrafferne

01 mar 2023

Lovgivning og regler


Boligplacering

Notatet er udarbejdet til medarbejdere og frivillige i Dansk Flygtningehjælp. 
Under opdatering.


Den med paragrafferne (Lovgivningshåndbog)

DRC Integration har udarbejdet en lovgivningshåndbog, der beskriver betingelser og vilkår i forbindelse med forsørgelse og beskæftigelse, hjælp i særlige tilfælde, særlig støtte til børn, unge og voksne og uledsagede mindreårige flygtninge, samt repatriering. Håndbogen fungerer godt som opslagsværk.
Hent håndbogen 


Flygtninge fra Ukraine, særloven og andre relevante regler

Dette notat giver et indblik i de centrale regler og vilkår i forhold til modtagelse og integration af ukrainere i den første tid i Danmark. Lovgivningen ændres løbende og nyt kommer til, så det er derfor meget vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer af reglerne og praksis.

Der er i notatet indsat links til relevante myndigheders hjemmesider, hvor man kan holde sig orienteret. Ligesom der er indsat kontaktinfo til rådgivningstilbud og andre tilbud i DRC Dansk Flygtningehjælp.
Hent notat


Ofte stillede spørgsmål om flygtninge fra Ukraine

Vi har udarbejdet en FAQ om flygtninge fra Ukraine. Her finder du svar på alt om opholdstilladelse, rettigheder for ukrainere i Danmark, hvordan du kan hjælpe m.m.

Gå til Integration.drc.ngo | Ukraine FAQ


Flygtninge med opholdstilladelse efter § 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus)

Dette dokument giver et kort indblik i centrale emner særligt relateret til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3. Notatet er skrevet til frivillige og ansatte i DRC Dansk Flygtningehjælp.
Under udarbejdelse.


Kommunale kan- og skal-opgaver

Hvilke opgaver skal kommunen udføre, og hvilke opgaver kan kommunen udføre?

En del frivillige oplever at være i tvivl om kommunens forpligtelser i forhold til flygtninge og deres familier.

Tvivlen om kommunens forpligtelser kan hænge sammen med usikkerhed om, hvornår du som frivillig udfører opgaver, som burde varetages af kommunen. Andre gange kan tvivlen mere handle om, hvilke rettigheder en flygtning kan påberåbe sig over for en kommune. Denne oversigt kan forhåbentlig hjælpe til lidt afklaring. 
Hent dokument


L140

Notat udarbejdet til medarbejdere og frivillige i Dansk Flygtningehjælp.  Der er mange rygter i omløb om den nye lovgivning, og de skaber forvirring og usikkerhed. Vi har lavet en vejledning for at hjælpe med at skabe klarhed og bevare fremtidsperspektivet. 
Hent notat og vejledning


Tolkebistand

Notatet beskriver adgangen til tolkebistand for flygtninge og indvandrere i Danmark.
Hent notat 


Høringssvar

Høringssvar

De seneste år er der sket hyppige lovændringer på udlændinge- og integrationsområdet. Lovændringerne kan have store konsekvenser for flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund såvel som for professionelle og frivillige.

Vi taler flygtningenes sag og udarbejder høringssvar, hvor vi analyserer og kommenterer nye lovforslag og kommer med forslag til forbedringer. 

Du finder en samlet oversigt over vores høringssvar på: Integration.drc.ngo | Høringssvar

Nyttige links

Udlændingestyrelsen opdaterer nyidanmark.dk, der er den officielle portal om reglerne for indrejse og ophold i Danmark. Her finder du beskrivelser af lovgivning i forhold til asyl, familiesammenføring, permanent ophold m.m. 
Gå til nyidanmark.dk

Borger.dk er den officielle indgang til offentlige myndigheder, herunder kommuner. Det er et godt sted at starte ved alt der drejer sig om familie og børn, sundhed, bolig, skole og uddannelse, økonomi og meget andet.
Gå til borger.dk

Tal og fakta om visum og opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere. Udgivet af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 
Gå til Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Integrationsbarometeret synliggør mål for integrationsindsatsen og viser udviklingen mod målene – både i landet som helhed og i de enkelte kommuner.
Gå til Integrationsbarometer

Se også

Siden handler om lovgivning og viden