Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
For dig, der er frivillig

Lovgivning og viden om flygtninge og integration

Søger du indblik i relevant lovgivning og viden på integrationsområdet? Her på siden har vi samlet vores egne notater om relevant lovstof samt nyttige links, hvor du kan finde mere information.

Lovgivning og regler

Ny i Danmark

Udlændingestyrelsen opdaterer nyidanmark.dk, der er den officielle portal om reglerne for indrejse og ophold i Danmark. Her finder du beskrivelser af lovgivning i forhold til asyl, familiesammenføring, permanent ophold m.m. 
Gå til nyidanmark.dk

Borger.dk 

Borger.dk er den officielle indgang til offentlige myndigheder, herunder kommuner. Det er et godt sted at starte ved alt der drejer sig om familie og børn, sundhed, bolig, skole og uddannelse, økonomi og meget andet.
Gå til borger.dk

Afskaffelse af opholdskrav for retten til dagpenge

Notatet er udarbejdet til medarbejdere og frivillige i Dansk Flygtningehjælp.
Hent notat (pdf)

Ansøgning om hjælp til el- og varmeregninger

Dokumentet beskriver den ny varmepakke, som blev meldt ud af regeringen i november 2021. Borgerne kan ansøge om økonomisk hjælp til merudgifter på grund af de stigende el- og varmepriser.
Hent dokument

Boligplacering

Notatet er udarbejdet til medarbejdere og frivillige i Dansk Flygtningehjælp. 
Under opdatering.

Den med paragrafferne (Lovgivningshåndbog)

DRC Integration har udarbejdet en lovgivningshåndbog, der beskriver betingelser og vilkår i forbindelse med forsørgelse og beskæftigelse, hjælp i særlige tilfælde, særlig støtte til børn, unge og voksne og uledsagede mindreårige flygtninge, samt repatriering. Håndbogen fungerer godt som opslagsværk.
Hent håndbogen (pdf)

Flygtninge fra Ukraine, særloven og andre relevante regler

Dette notat giver et indblik i de centrale regler og vilkår i forhold til modtagelse og integration af ukrainere i den første tid i Danmark. Lovgivningen ændres løbende og nyt kommer til, så det er derfor meget vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer af reglerne og praksis. Der er i notatet indsat links til relevante myndigheders hjemmesider, hvor man kan holde sig orienteret. Ligesom der er indsat kontaktinfo til rådgivningstilbud og andre tilbud i DRC Dansk Flygtningehjælp.
Hent notat (pdf)

Flygtninge med opholdstilladelse efter § 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus)

Dette dokument giver et kort indblik i centrale emner særligt relateret til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3. Notatet er skrevet til frivillige og ansatte i DRC Dansk Flygtningehjælp.
Under udarbejdelse.

Kommunale kan- og skal-opgaver

Vi har lavet et dokument, der beskriver kommunens kan- og skal-opgaver i integrationsperioden. Notatet er udarbejdet til medarbejdere og frivillige i Dansk Flygtningehjælp. 
Hent dokument

L140

Notat udarbejdet til medarbejdere og frivillige i Dansk Flygtningehjælp.  Der er mange rygter i omløb om den nye lovgivning, og de skaber forvirring og usikkerhed. Vi har lavet en vejledning for at hjælpe med at skabe klarhed og bevare fremtidsperspektivet. 
Hent notat og vejledning

Midlertidigt børnetilskud

Loven er ophørt og sidste udbetaling har været her til d. 1. marts 2023.

Tolkebistand

Notatet beskriver adgangen til tolkebistand for flygtninge og indvandrere i Danmark.
Hent notat (pdf)

Fakta og viden om flygtninge

25 spørgsmål og svar om flygtninge

Denne populære folder er en god introduktion til at forstå flygtninge og integrationsrammerne i Danmark.
Hent folder (pdf)

DRCs tidslinje

I 2016 fyldte DRC 60 år, og der blev lavet et historisk tilbageblik i den sammenhæng.
Se tidslinjen

Tal og fakta på udlændingeområdet

Tal og fakta om visum og opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere. Udgivet af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 
Gå til Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Det nationale integrationsbarometer

Integrationsbarometeret synliggør mål for integrationsindsatsen og viser udviklingen mod målene – både i landet som helhed og i de enkelte kommuner.
Gå til Integrationsbarometer

Find mere viden om flygtninge og integration

Gå til publikationer på DRC Integrations hjemmeside

Siden handler om lovgivning og viden