Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Aktiviteter

Oversigt over aktiviteter

I vores aktiviteter hjælper og støtter frivillige flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund med hverdagens udfordringer og hjælper med sprogtræning, jobsøgning og studier.

Alle aktiviteter

Bisidderkorps
Cykelkurser
Fritidskorpset
Fritidspuljen
Frivilligrådgivningen
Hverdagsrådgivning
Hverdagstolke
Hjælp til job og CV
Klubber for børn | Leg og Læring
Lektiehjælp
Online lektiehjælp
Netværkspersoner for psykisk sårbare | Livet Går Videre
Læringscafé for børn og unge
Mentorstøtte
Mødregrupper | Ny mor i Danmark
Netværksfamilier | Venner Viser Vej
Seniorfællesskaber
Skolevenskaber
Online sproghjælp
Sociale aktiviteter og arrangementer
Sprogtræning og samtale