Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Aktiviteter

Oversigt over aktiviteter

I vores aktiviteter hjælper og støtter frivillige flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund med hverdagens udfordringer og hjælper med sprogtræning, jobsøgning og studier.

Bisidderkorps
Cykelkurser
Fritidskorpset
Fritidspuljen
Frivilligrådgivningen
Hverdagsrådgivning
Hverdagstolke
Hjælp til job og CV
Klubber for børn | Leg og Læring
Lektiehjælp
Online lektiehjælp
Netværkspersoner for psykisk sårbare | Livet Går Videre
Mentorstøtte
Mødregrupper | Ny mor i Danmark
Netværksfamilier | Venner Viser Vej
Seniorfællesskaber
Online sproghjælp
Sprogtræning og samtale