Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Oversigt over aktiviteter

Hverdagstolke

Frivillige tolke hjælper med tolkning i det frivillige arbejde og støtter mødet mellem frivillige og flygtninge — eller andre med etnisk minoritetsbaggrund, der endnu ikke taler dansk.

Tolkning for frivillige i Dansk Flygtningehjælp

Hverdagstolke er flersprogede frivillige, som kan hjælpe andre frivillige i Dansk Flygtningehjælp i deres møde med flygtninge og andre etniske minoriteter, der endnu ikke taler sproget. Hverdagstolkene er frivillige og må ikke forveksles med professionelle tolke.

Hverdagstolke kan eksempelvis tolke ved:

Hverdagstolkene er et landsdækkende tilbud, men vi kan ikke garantere, at det er muligt for hverdagstolken at møde op fysisk, da de dækker et stort geografisk område. I stedet vil det være muligt at få hjælp af hverdagstolken via video eller telefon. Hvis det er et krav, at hverdagstolken møder op fysisk, er det vigtigt, at du skriver det i formularen.

Da alle hverdagstolke er frivillige, og de fleste har arbejde ved siden af deres frivillige indsats, kan det være en udfordring at finde en hverdagstolk, som kan hjælpe med at tolke, hvis samtalen ligger indenfor almindelig arbejdstid. Hvis det er muligt, kan du skrive flere forslag til mødetidspunkter, så er der større sandsynlighed for, at der kan findes en tolk.

Hverdagstolkene kan hjælpe på mange forskellige sprog, bl.a. arabisk, ukrainsk, russisk, kurmanji, farsi m.m.

Få kontakt til en hverdagstolk

Hvis du er frivillig i Dansk Flygtningehjælp, kan du anmode om at få en hverdagstolk.


Gå til formular

Gode råd når du bruger tolk

Præsenter jer alle for hinanden
Start mødet med at præsentere jer for hinanden.

Præsenter hverdagstolkens rolle
🠢 Hverdagstolken oversætter alt, hvad der bliver sagt.
🠢 Hverdagstolken er neutral, uvildig og upartisk.
🠢 Hverdagstolken har tavshedspligt.

Tal enkelt
Formuler dig i korte, præcise sætninger og undgå metaforer.

Tal direkte til den person, du holder møde med – ikke til tolken
Undgå eksempelvis at sige til tolken ”vil du sige til X at jeg gerne vil spørge om”. Kig i stedet på personen, som du holder møde med og sig ”jeg vil gerne spørge dig om…”

Bliv frivillig hverdagstolk

Vil du bruge dine flersprogede evner til at sikre at flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund får den bedste hjælp? Så kan du blive frivillig hverdagstolk i DRC Dansk Flygtningehjælp.

For at blive frivillig hverdagstolk kræver det, at du taler godt dansk samt minimum et andet sprog som f.eks. arabisk, dari, farsi, kurmanji, pashto, ukrainsk, russisk, somali, sorani, tigrinya.

Når du melder dig som frivillig, får du en grundig introduktion til rollen som hverdagstolk, mulighed for at deltage på DRC Dansk Flygtningehjælps tolkekursus og øvrige kurser, løbende sparring med koordinatoren samt dækket de udgifter til transport du evt. har i forbindelse med din rolle som frivillig hverdagstolk. Du bestemmer selv hvilke, og hvor mange tolkeopgaver du påtager dig.

Skriv en mail til [email protected], hvor du fortæller lidt om dig selv, og hvorfor du har lyst til at være med som hverdagstolk. 

Kontakt

Se også

Siden handler om sprog hverdagstolk bliv frivillig