Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Økonomisk støtte

Fritidspuljen

Muliggør at børn og unge med flygtningebaggrund kan deltage i foreningslivet gennem økonomisk støtte og brobygning mellem familier og foreninger. 

Hvad støtter Fritidspuljen?

Hvad støtter Fritidspuljen?

Fritidspuljen administrerer forskellige økonomiske støtteordninger:

  • Kontingentstøtte: Børn og unge med flygtninge- og etnisk minoritetsbaggrund kan søge 1.000 til betaling af kontingent.
  • Aktivitetsstøtte: Foreninger kan søge op til 10.000 kr. til afholdelse af aktiviteter, der bygger bro til foreningslivet.
  • Ferieaktivitetsstøtte: Børn og unge med flygtninge- og etnisk minoritetsbaggrund kan søge 1.000 kr. til betaling af ferieaktiviteter såsom sommer camp. Puljen er kun åben i ugerne op til skoleferierne.

Læs mere om støtteordninger igennem Fritidspuljen og find ansøgningsskemaer her:

Læs mere og ansøg Fritidspuljen