Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Inspiration og materialer til aktiviteter

Materialer til hverdagsrådgivning

Til dig, der arbejder med hverdagsrådgivning: Her kan du finde materialer til hjælp og inspiration.

Materialer til hverdagsrådgivning

Henvisningsguide for hverdagsrådgivere til DRC’s tilbud og eksterne landsdækkende rådgivningstilbud

29 nov 2023

Hverdagsrådgivning

08 dec 2022

Hjælp til selvhjælp i praksis

10 dec 2020

Lovgivning og viden om flygtninge og integration

Lovgivning og viden om flygtninge og integration

Vi har samlet en række nyttige viden om lovgivning og regler relateret til flygtninge og indvandreres situation. 

 

Se siden med nyttig viden om lovgivning

Nyttige dokumenter

Som frivillig er det din rolle at støtte brugerne, men du kan aldrig handle på vegne af vedkommende. Sidder I sammen til et møde eller ved siden af hinanden i et telefonopkald, kan brugeren mundtligt give tilladelse (fuldmagt) til, at du spørger eller svarer på vegne af vedkommende.

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at kontakte en myndighed for at aftale et møde eller indhente yderligere oplysninger i dagtimerne, hvor det ikke er muligt at sidde sammen. I dette tilfælde skal du bruge en engangsfuldmagt.

Fuldmagten gælder kun én gang og begge parter skal skrive under på blanketten, som du skal fremvise (eller sende et foto af) til den myndighed, du kontakter. Vær opmærksom på, at nogle myndigheder har sin egen fuldmagtsprocedure både for mundtlig og skriftlig fuldmagt.

Hent engangsfuldmagt

I helt særlige tilfælde kan du have brug for at modtage og midlertidigt opbevare personlige oplysninger om den person, du hjælper. Men det kan være lovstridigt at opbevare persondata.

I den situation er det derfor vigtigt, at både du og personen du hjælper har underskrevet en samtykkeerklæring, der giver dig ret til at modtage og opbevare oplysningerne.

Hent samtykkeerklæring til personlige oplysninger

Hjælper du med digitale løsninger og IT?

Find hjælp og information om offentlige digitale løsninger

Hjælper du med offentlige digitale løsninger som fx MitID, Digital Post, Sundhedskort-app?

Så er der hjælp at hente på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Her kan du finde meget nyttig viden, som kan hjælpe dig i netop den rolle.

Find fx materiale om digitale løsninger og apps, temabaserede undervisningsforløb og konkrete værktøjer, som fx demo.borger.dk.

Du finder gode råd til rollen som IT-frivillig, undervisningsmaterialer, vejledninger i de digitale løsninger og informationer om opdateringer.

Digitaliseringsstyrelsens univers til dig, der hjælper med IT

Se tips, tricks og gode råd til dig, der er IT-frivillig

Animationsfilm på ni sprog om MitID, Digital Post og NemSMS

Se også materialer til andre aktiviteter

Materialer og inspiration til aktiviteter
Oversigt over materialer til frivillige

Materialer og inspiration til aktiviteter

Se materialer
Materialer til administration
Materialer til frivillige

Materialer til administration

Se materialer