Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Inspiration og materialer til aktiviteter

Frivillige koordinatorer og bestyrelsesmedlemmer

Her på siden kan du, som er koordinator eller bestyrelsesmedlem, finde materiale og inspiration til arbejdet i frivilliggruppen.

Rollen som koordinator

Frivillige koordinatorer i Dansk Flygtningehjælp er en forudsætning for en god frivillig integrationsindsats i Danmark. Tak, fordi du er med til at gøre en forskel!

Vi har udarbejdet en håndbog, som kan give dig et overblik over dine ansvarsområder samt redskaber og gode råd til, hvordan du griber opgaven an.

Håndbogen er opdelt i to dele. Den første del handler om dine opgaver som frivillig koordinator i Dansk Flygtningehjælp. I anden del finder du inspiration til, hvordan du kan arbejde med ledelse, motivation og rekruttering gennem brug af konkrete organisatoriske greb. 

Læs koordinatorhåndbogen

Koordinatorhåndbog
Koordinatorhåndbog

1 fil(er)

IT og systemer

Frivilligbasen

Alle frivillige, frivilliggrupper og aktiviteter bliver registreret i frivilligbasen. Som koordinator skal du opdatere basen med oplysninger om den aktivitet, du er koordinator for.

Find vejledninger og login: Frivilligbasen

Samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen mellem frivilliggruppen og Dansk Flygtningehjælp.
Hent Samarbejdsaftalen

GDPR

Det er vigtigt, at alle behandler persondata på en ordentlig måde og som lever op til den gældende lovgivning. I guiden "Persondata: Retningslinjer for frivilliggrupper", kan du læse om, hvordan du bør behandle persondata for frivillige og brugere. 

Persondata: Retningslinjer for frivilliggrupper
Gå til siden: Samtykkeskabeloner
Gå til siden: Privatlivspolitik

Indhentning af børneattest 

Børneattesten er et vigtig redskab i vores indsats for at skabe trygge rammer for børn og unge. Der er krav om børneattest til alle frivillige, som færdes fast i aktiviteter med børn og unge under 15 år. DRC genindhenter børneattest på alle frivillige med 2 års mellemrum.

Processen, når du skal indhente børneattest på en frivillig

I dokumentet "Proces ved indhentning af børneattest" kan man se en beskrivelse af processen for indhentning af børneattest: fra den frivillige udfylder samtykke til indhentning af børneattest, over at vi indhenter attesten fra Kriminalregisteret til den endelige godkendelse er registreret på den frivilliges profil i Frivilligbasen. 
Proces ved indhentning af børneattest 

Formularer til indhentning af børneattest 

Her finder du de formularer, de frivillige skal udfylde for at give samtykke til, at DRC må starte processen med at indhente børneattest.
Indhent børneattest (digitalt)
Indhent børneattest (fysisk formular) for frivillige uden CPR-nummer eller digital post.

Få støtte til at fremme trivslen i frivilliggrupperne

Få støtte til at fremme trivslen i frivilliggrupperne

Som frivilliggruppe har I mulighed for at arbejde med jeres relationer og gruppens trivsel sammen med en supervisor. Det kan f.eks. være, at I gerne vil blive bedre til at støtte hinanden i svære opgaver, trænger til at se nærmere på hvordan I taler med og til hinanden eller måske blive skarpere på, hvordan I kan få mere energi og motivation ind i gruppen. Sammen med supervisor lægger I et program for et eller flere gruppemøder, hvor vi sammen dykker ned i netop de emner eller problemer, som I er interesserede i.

Læs mere om støtte og sparring 

Kurser, oplæg og arrangementer i frivilliggruppen

Kurser, oplæg og arrangementer i frivilliggruppen

Få tilskud med kultur- og oplysningspuljen til at arrangere jeres eget kursus i frivilliggruppen

I kan som frivilliggruppe planlægge et kursus selv og søge oplysnings- og kulturpuljen om tilskud til udgifter til oplægsholder.

Vi tilbyder også en række færdige kurser, som I kan bestille til jeres gruppe og få tilskud til igennem puljen. Det er kurser om lektiehjælp, samtaletræning og frivilliges trivsel.

Læs mere om oplysnings- og kulturpuljen

 

Skræddersyet kursus eller oplæg om frivilliges eller frivilliggruppers trivsel

Kunne I tænke jer et fagligt input om den psykiske side af den frivillige indsats på et
fællesmøde eller måske et oplæg på den næste generalforsamling? Så kan det bestilles og skræddersys efter jeres ønsker.

Det er også muligt at bestille ryk-ud-kurset ’Rørt, Ramt og Rystet’ til jeres by, hvis I kan samle mindst 12 deltagere. Kurset går i dybden med frivilligrollen og forskellige måder, hvorpå man som frivillig kan blive ramt psykisk. Der er også inspiration af hente i forhold til at forebygge psykisk belastning og gode råd til, hvordan man kan støtte hinanden i svære sager eller situationer.

Læs mere om skræddersyede kurser og oplæg om trivsel 

Rekruttering, motivation og fastholdelse af frivillige

Rekruttering og modtagelse

Der er næsten altid behov for at holde et vågent øje med, om I har brug for nye frivillige i jeres gruppe. Gamle frivillige stopper, og nye aktiviteter opstår. 

Vi har lavet en kortfattet guide til rekruttering og modtagelse af nye frivillige, som I som frivilliggruppe kan tage udgangspunkt i
Hent guiden: Rekruttering af nye frivillige

Skabeloner til rekruttering

Facebook gruppeopslag + eksempel
Frivilligjob.dk skabelon + eksempel
A4 opslag skabelon + eksempel
Hent alle skabeloner til rekruttering

Skabeloner til modtagelse af nye frivillige

Eksempel på telefonmanus
Eksempel på velkomst e-mail
Hent alle skabeloner til modtagelse af nye frivillige

Motivation

Hvis I vil arbejde med at styrke fællesskabet i frivilliggruppen og den enkeltes motivation, har vi lavet et inspirationspapir til lige netop det formål.
Inspirationspapir til Motivation og fastholdelse

Få deltagere til jeres aktivitet

Information kan indeholde

 Hvor kan informationen formidles?

 Hvem er information til?

 Hvilke medier kan benyttes?

Skabeloner

Skabeloner til opslag om lektiecafé, netværkshus, sprogtræning og venskabsfamilie. Skabelonerne er lavet til Microsoft Powerpoint.
Hent alle skabeloner

 

Andet

Skabeloner til planlægning

Skabeloner til planlægning: Årshjul | Mødeskabelon | Opgaveplan | Strategiplan | Handleplan |
Hent skabelonerne

Fundraising - værktøjskasse

Vi har udarbejdet en værktøjskasse, som har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriverven ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig, før man sender en ansøgning af sted til
en offentlig pulje eller privat fond. Fundraising er et stort emne, men denne værktøjskasse vil
udelukkende forholde sig til, hvordan man skriver en god ansøgning, der virker hos donor.
Fundraising - Sådan skrives en ansøgning (pdf)

Rabat

Techsoup  (Frise) tilbyder rabatter til foreninger på software og digitale værktøjer. 
Gå til hjemmesiden Frise.dk

Brevpapir og logo

Hent brevpapir med DRC-logo
Hent DRC-logo